Regulament

Art. 1. Concursul de perechi Cupa Unirii se va desfășura după următorul program:
Sâmbătă
ora 10:00 – sesiunea 1
– pauza prânz
ora 16:00 – sesiunea 2
– cina
Duminică
ora 09:00 – sesiunea 3
ora 13:30 – festivitatea de premiere

Art. 2. Așezarea la mese pentru prima sesiune se va face pe baza punctelor din Trofeul Național pe anul în curs. Așezarea la mese se afișează cu cel puțin 10 minute înainte de ora anunțată pentru începerea concursului.

Art. 3. Așezarea la mese pentru cea de-a doua sesiune se va face pe baza clasamentului după primul tur.

Art. 4. Așezarea la mese in sesiunea finală se va face pe baza clasamentului tururilor anterioare și se va juca pe divizii.

Art. 5. În calificări se va folosi, cel mai probabil, o circulație Howell și se vor juca 22-26 done/sesiune. Donele sunt pre-distribuite. Nu umblați la etuiuri. Perechile circulă conform indicațiilor de pe fiecare masă. „DONELE DESCRESC” o masă la fiecare schimbare.
În ultima sesiune jucătorii vor fi împărțiți in divizii (daca numărul participanților o permite):

  • Divizia A : primele 14 axe după primele 2 sesiuni
  • Divizia B : 11 – 13 mese cu următoarele axe din clasament
  • Divizia C : 11 – 13 mese cu următoarele axe din clasament
  • Divizia D : 11 – 13 mese cu următoarele axe din clasament
  • Divizia E : jucătorii rămași, in funcție de poziția din clasament. Pentru completarea acesteia e posibilă reducerea numărului de mese din diviziile B, C și D.

Art. 6. Clasamentul final în toate diviziile reprezintă media dintre media aritmetica a calificărilor (2 sesiuni) și sesiunea finală (ponderată cu 1.1) [(T1+T2)/2 + (1.1)xT3]/2. În ultima divizie există posibilitatea de a accepta și axe care nu au luat parte la calificări. Acestea vor intra in concurs cu procentul ultimei axe din clasament. Nu vor fi acceptate să participe în această divizie axe dispuse să renunțe la locul din diviziile superioare, loc obținut in calificări.

Art. 7. La întocmirea clasamentului pentru fazele intermediare ale competiției, în caz de egalitate, criteriile de departajare vor fi următoarele:
a. număr de topuri câștigate pe ultimul tur jucat;
b. număr de topuri cedate pe ultimul tur jucat;
c. rezultat direct in ultimul tur jucat.

Art. 8. Fișele de convenții, completate la toate rubricile, sunt obligatorii, absența fișei atrăgând în mod automat o penalizare procedurală de 1% pe turul respectiv, în cazul in care arbitrul stabilește că lipsa acesteia a adus prejudicii.

Art. 9. Completarea necorespunzătoare a fișelor de convenții sau absența acesteia va atrage arbitrarea situațiilor litigioase apărute, mai degrabă in defavoarea axei aflata in neregulă din acest punct de vedere.

Art.10. Pentru întârzieri mai mari de 5 minute față de ora de începere a fiecărei sesiuni, se va acorda axei absente 40% pe fiecare dona nejucată, iar adversarilor 60 %, directorul de concurs fiind singurul in măsura sa aprecieze dacă o anumită donă mai poate fi jucată.

Art.11. Întârzierile mai mari de 30 de minute față de ora de începere a sesiunii vor conduce la excluderea axei din concurs.

Art.12. În nici una din sesiunile competiției nu sunt permise înlocuiri în componența axelor pe parcursul desfășurării acestora. Sunt permise axele formate din 3 jucători, înlocuirile putându-se efectua in pauza dintre sesiuni.

Art.13. FUMATUL ESTE INTERZIS pe perioada desfășurării celor trei sesiuni, în sala de joc. Jucătorii trebuie sa fie prezenți la masa de joc în timpul jocului, penalizările pentru încălcarea acestei prevederi fiind de 0,5% după avertisment.

Art.14. Se va interzice prezența la masă a jucătorilor, care prin manifestare, denotă că se află sub influența băuturilor alcoolice. Nu vor fi tolerate manifestările nesportive, injurioase sau violente, la adresa partenerilor, adversarilor sau oficialilor, conducând la acordarea de circumstanțe agravante în acordarea sancțiunilor de către directorul de concurs.

Art.15. Taxa de participare este de 150 LEI/jucător/concurs + 10LEI/jucător – taxa F.R. Bridge pentru susținerea juniorilor . Juniorii beneficiază de gratuitate.

Art.16. Premiile nu se cumulează și sunt impozabile. Impozitul se va plăti de către organizatori.

Art.17. Prezentele prevederi se completează cu cele cuprinse in Politica de sisteme a F.R. de Bridge. Se va respecta REGULAMENTUL GENERAL DE DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIILOR ORGANIZATE SUB EGIDA FRB.

Art.18. TAXA DE CONTESTATIE la deciziile arbitrilor: 50 Lei.

Scroll to Top